پردازش تصویر

ر

طراحی و اجرای انواع نرم افزار دسکتاپ و نرم افزار های تخصصی پردازش تصویر

برخی از تخصصهای گروه در پردازش تصویر

برخی از تخصصهای گروه در پردازش تصویر


1.طراحی OCR برای تمامی زبان ها اعم از فارسی و فونت و سایز دلخواه
2.طراحی xml برای هر شئ دلخواه برای الگوریتم کسکدکلاسیفیر
3.تشخیص و ردیابی اشیاء دلخواه
4.مباحث تخصصی مربوط به اتوماسیون
5.پیاده سازی مقالات مختلف در این حوزه با داکیومنت کامل
6.طراحی انواع کدها
7.طراحی انواع فیلترهای دلخواه
8.تحلیل کدهای مختلف
9.تشخیص و ردیابی چهره شخص
10.پلاک خوان
11.اندازه گیری سرعت و شتاب برای کوچکترین اشیاء(میکروسکوپی)و اشیاء بزرگ

برخی نمونه کارها

برخی نمونه کارهای گروه در حوزه پردازش تصویر

برخی مشتریان

برخی مشتریان گروه در حوزه پردازش تصویر